fbpx

SPECIAL GUEST

Thom Mayne

Morphosis Architects

Thom Mayne är arkitekturikonen och fasadinnovatören som under flera decennier har hyllats och kritiserats för sina experimentella arkitektoniska former, vilka ofta har tillämpats på betydande amerikanska institutionella byggnader. Han har även gjort sig känd för att provocera med ett ständigt ifrågasättande och devisen ”ingenting är omöjligt” har gjort att han ibland omnämns om ”arkitekturens badboy”.

1972 grundade Thom arkitektbyrån Morphosis, vilken nu är baserad i Los Angeles, New York och Shanghai med projekt över hela världen. Han tilldelades Pritzkerpriset 2005 och The AIA Gols Medal 2013, men ser sig mer som en skicklig förhandlare och regissör än en  ”starchitect”.

Bröt ny mark med en ”andra hud” 

Thom och Morphosis banbrytande arbete med fasadinnovationer inleddes i slutet av 1990-talet i projektet Sun Tower i Seoul. Att tillföra byggnaden en andra hud befriade arkitekturen från begreppet fasad och gav en helt nya möjligheter. Utforskandet fortsatte med The Caltrans project in Los Angeles – där de jobbade vidare med fasadöppningar och nätridåer för att dra nytta av naturligt ljus och yttre temperaturförhållanden. Det bidrog till övningar i miljöprestanda och modernisering av arkitekturen när det gäller energianvändning och har fortsatt med gröna tak, solenergi och termiskt effektiv ytterväggsdesign.

Metallfasaderna, bara ett resultat

Metaller med olika form och funktionär ett återkommande inslag på fasaderna. Men enligt Thom har det aldrig varit ett mål i sig, utan är snarare ett resultat. The Bloomberg Center är ett exempel på där ljus och reflektion hanteras av aluminiumfasadens perforerade mönster. 337 500 cirkulära flikar inne i perforeringarna har fått exakt bestämda djup och rotationer vilka avgör hur mycket ljus som reflekteras. Fasaden skapades med en digital pixelkarta och en återanvänd svetsrobot och algoritmen som styr roboten utvecklades i samarbete med Cornell- och MIT-studenter.

Dekonstruvistisk kreativitet hand i hand med miljö

Emerson College Los Angeles ser spektakulärt ut, men är inte bara en uppvisning i dekonstruvistisk kreativitet och metallernas möjligheter, utan är lika mycket ett svar på lokala väderförhållanden. Utanför en högpresterande glasridå sitter ett automatiskt solskyddssystem med horisontella metallfenor som öppnar och stänger vid behov. Ytterligare gröna initiativ inkluderar användning av återvunna och snabbt förnybara byggmaterial och effektiva installation som minskar vattenanvändningen med 40%. Lika hållbarhetsmedvetet är Thoms kanske mest kända byggnad, 41 Cooper Square som stod klart 2009. Här har man använt sig av bland annat gröna tak och solskyddande perforerade rostfria paneler och lyckats ge 75% av byggnadens regelbundet använda utrymmen belysning av naturligt dagsljus.

Thinktank och undervisning av sjätteklassare

Thom har en stor passion för utbildning och är även medgrundare till Southern California Institute of Architects (SCI-Arc). Där han leder han Now Institute, en thinktank för urban hållbarhet och motståndskraft. Just nu arbetar de med att skapa urban hållbarhet genom urbant jordbruk i Los Angeles samt studerar kopplingar mellan WASH (Water, Sanitation and Hygiene) och kulturell motståndskraft i Haiti. Under de senaste åren har Thom även undervisat i arkitektur och design för sjätte klassarna vid The Hall School i Bridgeport, Connecticut med målet att avmystifiera design- och programmeringsvärlden för unga, missgynnade elevers.

 

Thom Mayne

Foto: Kurt Iswarienko

Bloomberg Center
Bloomberg Center

Bloomberg Center

Foto: Edmund Kwong

Emerson College
Emerson College

Emerson College
Foto: Jasmine Park