fbpx

ROSTTRÖGT STÅL

KUNGÄLV RESECENTRUM

Material

Cor-Ten (rosttrögt stål)

Val av fasad

Den rosttröga stålplåten har valts eftersom den tydligt annonserar resecentrumets viktiga publika funktion och skapar en varm, trivsam känsla inuti byggnaden. Plåten kan också ansluta direkt till mark utan sockel så att ”portalen” framstår som vuxen direkt ur marken. Rosttrögt stål har också en genuin naturlig materialkänsla och ytan bjuder på spännande, naturliga variationer i kulör och textur.

Inspiration till fasad

Utformningen är resultatet av funktionen och platsen. Fasadytorna av rosttrög stålplåt beskriver en skulptural form, ”portalen”, vilken resenärerna går igenom i bytet mellan de olika trafikslagen. Den rostfärgade volymen med den gröna takytan har också till viss del inspirerats av Bohus fästnings gräsbevuxna murar, också detta en anläggning mer än en byggnad i traditionell bemärkelse.

Val av infästning

Mellan elementen finns 30 mm öppna fogar genom vilka, på elementen fastsvetsade öron, skruvas fast i det bakomliggande bärverket.

Val av bearbetning

På den västra gavelfasaden mot E6 har konstnären Magdolna Szabó skapat ett konstverk, ”Glimt” genom att skära ut trianglar av olika storlekar i fasadelementen. Kvällstid är dessa bakifrånbelysta. Invändigt är väggelementen perforerade av akustiska skäl. Portalens innertak är utfört som ett standardiserat, perforerat kassettak av tunnare rosttrög plåt. Kassetterna har saltsyrabehandlats före montage för att påskynda rostningen.

Fasadens förändringsprocess

Korrosionsprocessen avstannar efter ca två år.

Takavvattning & Taksäkerhet

Allt dagvatten på takytan samlas i ett veck och en punkt där vattnet kastas ut ner i en vid tratt av svetsad rosttrög stålplåt som står på marken. Taksäkerheten är utförd med gångbryggor med vajer.

Abako PLÅT19 arkitektur rostrött stål stålplåt bor-ten corten architecture weathered steel metal facade metallfasad nordisk arkitektur arkitekturevenemang

TALARE Olof Hallberg och Gunilla Bergström
PROJEKT Kungälv resecentrum, Kungälv
SLUTFÖRS 2018
ARKITEKTBYAbako Arkitektkontor

Kungälv resecentrum av Abako Arkitektkontor.
Foto: Bert Leandersson