fbpx

ÖREBRO KULTURKVARTER

Örebro Kulturkvarter av Wingårdhs

Byggnadens namn: Örebro Kulturkvarter

Plats: Örebro

Arkitektbyrå: Wingrdhs

Plåtmaterial: Anodiserad aluminium, Coil Cbrite ACPpanel.”dmpad spegel

Plåtslageriarbete/plåtmontage: LWAB

Byggherre: Örebroporten Fastigheter

Byggföretag: NCC

Juryns kommentar: Blanka uppbrutna volymer med ett spännande och mångfacetterat förhållningssätt till varandra och sin omgivning. Den speglande plåten levandegör fasaderna genom ständigt föränderliga reflektioner av ljus, sol, vatten och omgivande kvarter. Plåten och fasadernas skärpa samspelar till en vacker sprödhet — en ytspänning där samverkan mellan plåt och glaspartier blir nästintill immateriell.

Örebro Kulturkvarter av Wingårdhs
Örebro Kulturkvarter av Wingårdhs
Örebro Kulturkvarter av Wingårdhs

Ur arkitektens beskrivning: Örebro kulturkvarter är ett nytt kluster invid Svartån där bland annat stadsbiblioteket, länsmusiken, kommunala musikskolans estetprogram och Örebro konsthall har tagit plats. Gestaltningen hade redan formulerats av de två grannhusen. Platsen mellan dem har nu blivit Kulturkvarterets entrétorg. Genom att bryta ned programmet i mindre delar har den stora volymen ändå fått en småskalig karaktär och gränsen mot staden är öppen åt flera håll. Förutom det publika entrétorget öppnar sig huset också mot Svartåns promenadstråk. Förskjutningar och olika vinklar ger rummen spänst och laddning. Mellan volymerna finns slitsar som förändras med ljuset. Skylights reflekterar dagsljuset ned till torgnivån. Uppdelningen i olika volymer gör det enkelt att ha olika öppettider för olika delar av huset, men den största förtjänsten med uppdelningen i flera volymer är kanske ändå dess möjligheter till orientering. Plåten är en kontinuerligt anodiserad aluminiumplåt från Coil med ett utseende av ”dämpad spegel”.