fbpx

Kvartetten Fas 1, Oxford

Kvartetten Fas 1, Oxford av Wingårdhs

Byggnadens namn: Kvartetten Fas 1, Oxford

Plats: Stockholm

Arkitektbyrå: Wingårdhs

Plåtmaterial: Anodiserad aluminium i olika bruna kulrer

Plåtslageriarbete/plåtmontage: Fenestra Wieden

Byggherre: Wallin

Byggföretag: Reomti Bygg AB

Juryns kommentar: Välproportionerade och fint komponerade volymer som för tankarna till klassisk amerikansk höghusarkitektur. Plåtfasadens precisa utformning förstärker husens slankhet — en smakfull och tidlös elegans. Husens materialval och detaljutformning vittnar om ett bra samarbete mellan en ansvarsfull beställare och en kunnig arkitekt. Plåtarbetet är utfört med stor skärpa och är synligt även från husets insida.

Kvartetten Fas 1, Oxford av Wingårdhs
Kvartetten Fas 1, Oxford av Wingårdhs
Kvartetten Fas 1, Oxford av Wingårdhs

Ur arkitektens beskrivning: Husen i kvarteret Coimbra inleder tillsammans med syskonen i kvarteret Oxford, raden av bebyggelse utmed Norra Stationsparkens norra sida. Arkitekturen bygger på en klassisk tredelning med bas, kropp och krön. Basen består av dubbelhöga fasader av terrazzo och höga glas. Entréerna med dörrpartier av trä ligger skyddade inne i byggnadskroppen. Fasaden tillverkades på fabrik som våningshöga element (utfackningsväggar). På plats sammanfogades elementen på ett sätt som tillåter rörelse i alla ledder utan synliga skarvar. Plåten är anodiserad i tre olika bruna kulörer, där varje hus har sin kulör. Inom respektive kulör finns ett subtilt spel av nyanser pga materialets naturliga skiftningar. Genom anodiseringen skapas den matta men levande yta som eftersträvades. 

Foto: Patrik Lindell och Johan Eldrot